VINOP pályázat

Pályázati lehetőség nagyértékű fogászati eszközeinkre!

Ingyenes konzultáció
Amennyiben érdekli Önt az akár 70%-os vissza nem térítendő pályázati lehetőség, vegye fel velünk a kapcsolatot!

A pályázattal kapcsolatos fontos információk:

Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy megjelent a 2021-2027. fejlesztési időszak legelső vállalkozásfejlesztési pályázati lehetőségének a tervezete a Vállalkozásfejlesztési és Innováció Operatív Program (VINOP) keretein belül.

VINOP-1.2.1-21 Támogatást igénylők köre olyan nem mezőgazdasági KKV-k, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napos) üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek.

Támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés (pl. gép és eszközbeszerzés)
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Projekt-előkészítés

A technológiafejlesztés kötelező, mellette legalább 2 másik tevékenységet kötelező választani.

Ezúttal sem támogatható az ingatlanvásárlás és gépjárművek, teherautók beszerzése. Egyéb gépek, pl. targonca azonban igen.

A támogatási kérelmek tervezett benyújtási időszakai

 • 2021. június 15-30.
 • 2021. szeptember 30 – október 15.
 • 2022. február 1-15.

A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 6. számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Amennyiben az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 120%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

A maximálisan igényelhető támogatás

10 millió Ft – 629,3 millió Ft

Maximális elszámolható összköltség

9 főig 11 millió Ft/fő, maximum: 99 millió Ft

49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft, 10-49 főig: 5 millió Ft, maximum 299 millió Ft

249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 10-49 főig: 5 millió Ft 50-249 főig: 3 millió Ft maximum 899 millió Ft

A támogatás mértéke:

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl:

Mikrovállalkozás 70%, Kisvállalkozás 70%, Középvállalkozás 60%

Közép-Dunántúl, valamint Pest megye azon települései, amelyek szerepelnek a felhívás 1. sz. mellékletében

Mikrovállalkozás 55%, Kisvállalkozás 55%, Középvállalkozás 45%

Nyugat-Dunántúl

Mikrovállalkozás 45%, Kisvállalkozás 45%, Középvállalkozás 35%

A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, a Nyugat-Dunántúl régióban, Pest megye 1. sz. mellékletében felsorolt településein vagy Piliscsaba, Pilisjászfalu településeken valósít meg.

Pest megye azon településein megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek nem szerepelnek a felhívás 1. számú szakmai mellékletében, kizárólag Csekély összegű (De minimis) támogatás vehető igénybe.

Előleg megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, a Támogatói okirat hatályba lépésétől számított 90 napon belül kötelező.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam a VINOP-1.2.1-21 konstrukcióban a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.

A feltételesen visszatérítendő támogatás

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

A legfontosabb, hogy a  projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva növekedjen.

További szempont, hogy a projekt során ne legyen sok módosulás, illetve egyéb módokon is szerezhető pont.

Az elért pontszámok arányában a kezdeti visszatérítendő támogatás vissza NEM térítendővé válik.

A VINOP-1.2.1-21 területi korlátozása

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie. Egy megvalósítási helyszínt jelölhető meg.

Kapcsolat

Bármi kérdése van tegye fel nekünk!